Καλώς ήρθατε!

«Για να μπορέσει ένας σπόρος να φτάσει στο σημείο της αυτοπραγμάτωσης, πρέπει να αποδομηθεί ολοκληρωτικά. Το περίβλημά του σπάει, τα μέσα έρχονται έξω και τα πάντα αλλάζουν μορφή. Για κάποιον που δεν αντιλαμβάνεται τη διαδικασία της δημιουργίας, μοιάζει με ολοκληρωτική καταστροφή.» - Cynthia Occelli